wtorek, 4 lipca 2023

Zapraszamy na 15 spływ kajakowy Gniew - Malbork

 

 


W niedzielę 23 lipca 2023 r. EkoCentrum Heliantus wraz z Tczewskim WOPR  zaprasza wszystkich miłośników kajakarstwa na spływ Wisłą i Nogatem z Gniewu do Malborka. Wypływamy w sobotę o 9.00 z dawnej przystani promowej w Gniewie.

Spływ jest adresowany do osób pełnoletnich i rodzin. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w spływie tylko pod opieką dorosłych. Organizatorzy zapewniają kajaki i wiosła, kapoki, opiekę ratowników.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy EkoCentrum Heliantus od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00,  tel. 692 429 196, biuro@heliantus.org oraz na stronie www.heliantus.org. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Koszt imprezy wynosi 35 zł – obejmuje wypożyczenie i transport kajaków, opiekę ratowników, opłaty za śluzowanie, ubezpieczenie, transport powrotny do Gniewu.czwartek, 30 czerwca 2022

Aktywni bardziej- podsumowanie.

 Z końcem czerwca zakończył się projekt "Aktywni bardziej", który mieliśmy przyjemność realizować dzięki wsparciu pozyskanemu przez Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego z LGD Wstęga Kociewia.   W ramach projektu w maju i czerwcu zrealizowano 30 warsztatów w których udział wzięło ponad 250 osób - dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniew. Podczas warsztatów realizowanych w Gniewie, Piasecznie, Polskim Gronowie, Opaleniu i Pieniążkowie uczestnicy poznawali lokalną przyrodę i odkrywali  jej tajemnice, a także rozwijali swoje umiejętności motoryczne i informatyczne projektując, budując i  kodując roboty z wykorzystaniem zestawów Lego WeDo  i Ozobot.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Działania  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.poniedziałek, 23 maja 2022

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i i młodzieży w Polskim Gronowie.

 Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew i Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego zapraszają dzieci i młodzież na warsztaty edukacyjne - szczegóły na plakatach. 
wtorek, 10 maja 2022

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i i młodzieży w Gniewie.

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew i Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego zapraszają dzieci i młodzież na warsztaty edukacyjne - szczegóły na plakatach. 
piątek, 29 kwietnia 2022

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i i młodzieży w Opaleniu

 

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew i Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego zapraszają dzieci i młodzież na warsztaty edukacyjne. Szczegóły na plakatach. 
czwartek, 23 września 2021

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. Innowacyjny przedszkolak

 

 

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. Innowacyjny przedszkolak

realizowanego przez Gminę Gniew w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna nr naboru: RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20

 

 

Partner Wiodący: Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew

Parter: Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew, Plac Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew

Termin realizacji projektu: 30.06.2021-31.12.2022

 

 

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

 

Projekt powstał w odpowiedzi na diagnozę potrzeb Przedszkola w Gniewie,
w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Skierowany jest do 130 dzieci w wieku przedszkolnym, 15 nauczycieli oraz 130 rodziców/opiekunów prawnych. Celem Projektu jest utworzenie 50 nowych, trwałych miejsc edukacji przedszkolnej
w miejscowości Gniew i podniesienie jakości usług świadczonych przez przedszkole. Projekt ma za zadanie stworzenie warunków do kompleksowego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami/dysfunkcjami - wyrównanie szans rozwojowych, rozwój kompetencji  kluczowych. Ponadto planowane jest wyposażenie przedszkola w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt IT oraz przeprowadzenie remontu sal w budynku Przedszkola w Gniewie i utworzenie nowego placu zabaw. Dzieci objęte zostaną wsparciem w postaci zajęć wyrównujących szanse rozwojowe (gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna) oraz dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi pozwalającymi na nabywanie kompetencji kluczowych (zajęcia przyrodniczo-techniczne, komputerowe z elementami robotyki taneczno-muzyczne, teatralne z elementami rozszerzonego j. angielskiego, sztuki walki).

poniedziałek, 9 sierpnia 2021

Zagniewani w Trójmieście

 

 

06.08.2021r w ramach Dnia Kociewskiego  podczas Jarmarku Dominikańskiego  na skwerze Jana Heweliusza  reprezentanci organizacji pozarządowych, urzędu miasta oraz lokalnych przedsiębiorców wspólnie z władzami gminy  w osobach burmistrza Macieja Czarneckiego, zastępcy burmistrza Joanny Kamińskiej i radnego Dariusza Kowalewskiego promowali Gminę Gniew wśród mieszkańców Gdańska oraz  turystów. W  jednym z przygotowanych przez organizatorów wydarzenia boxów tworzono „strefę gniewską”, gdzie na wspólnym stoisku wystawiały się organizacje pozarządowe, członkinie koła gospodyń wiejskich,  przedstawiciele  Zamku w Gniewie oraz  Urzędu Miasta i Gminy Gniew. Jednym z elementów stoiska była plenerowa wystawa zdjęć przedstawiające walory przyrodnicze, historyczne Gminy Gniew. Kolejnym elementem projektu było stoisko gastronomiczne, do którego regionalne specjały przygotowało Gospodarstwo Agroturystyczne Maciejówka. Poczęstunek rozdawany był nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym osobom, a akcja w założeniu miała walor edukacyjny - chcieliśmy przybliżyć obserwatorom lokalną kuchnię. Na stoisku promocyjnym przedstawiciele referatu promocji miasta Gniew oraz lokalnych NGO-sów i przewodników turystycznych rozdawali materiały promocyjne i udzielali informacji na temat wydarzeń i miejsc wartych odwiedzenia na terenie gminy Gniew.  Oprawę artystyczną stoiska zapewnił zespół folklorystyczny Burczybas, który w przerwach  miedzy koncertami na scenie wykonywał tradycyjne utwory z wykorzystaniem autentycznych regionalnych instrumentów muzycznych. Grupa rekonstruktorów w historycznych strojach z XV –XVII wieku krążyła po terenie wydarzenia oraz ulicach Gdańska zachęcając do odwiedzenia stoiska oraz wręczała ulotki i gadżety. Według naszych szacunków stoisko promocyjne odwiedziło ponad 500 osób, rozdano również ponad 3500 ulotek  turystom i mieszkańcom Trójmiasta.

W ramach działania wydrukowano 20 kolorowych tablic, które po zakończeniu przedsięwzięcia będzie można eksponować w formie mobilnej wystawy udostępnianej zainteresowanym podmiotom. Opracowano i wydrukowano w nakładzie 500 szt. mini przewodnik po Gminie Gniew, 5000szt ulotek rozdawanych turystom, oraz gadżety promocyjne - magnesy na lodówkę, breloczki,

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Działania  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.