O stowarzyszeniu

 

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew jest organizacją skupiającą ludzi aktywnych. Od ponad 10 lat realizujemy różnorodne pomysły w sferze kultury, społeczeństwa obywatelskiego, kultywowania lokalnych tradycji  oraz aktywizacji i wspierania grup nieformalnych, klubów wolontariatu i zespołów muzycznych.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wzmacnianie kapitału społecznego Gminy Gniew. Od wielu lat realizujemy zadania publiczne  w zakresie upowszechniania kultury, edukacji ekologicznej oraz wsparcia organizacji pozarządowych, a także liczne projekty kulturalne – od koncertów przez organizację obchodów świąt i wydarzeń regionalnych na publikacjach kończąc.

Prowadzimy:

Gniewskie Centrum Organizacji Pozarządowych (od 2014 r. cyklicznie co roku realizuje zadanie na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Gniew)

Gniewski Fundusz Minigrantów- skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. ( i realizowany w latach 2011-2019) Pracownię Orange – bezpłatną kawiarenkę internetową,

Centrum Muzycznie Aktywnych – salę prób dla zespołów muzycznych,

Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej Heliantus - placówkę zajmującą się edukacją ekologiczną i promowaniem zrównoważonego rozwoju.

Ponadto realizujemy wiele projektów będących inicjatywą mieszkańców naszej Gminy, wspierając ich w sprawach organizacyjnych, pozyskiwaniu sponsorów, funduszy oraz użyczając sprzętu technicznego.

 

Członkowie Stowarzyszenia posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji  projektów ze środków publicznych, europejskich oraz funduszy korporacyjnych i grantowych.  Aktywnie współpracujemy ze wszystkimi grupami społecznymi i wiekowymi oraz znaczna częścią organizacji pozarządowych z terenu gminy Gniew i okolic.