czwartek, 10 stycznia 2019

FUNDUSZ MINIGRANTÓW 2019


Ogłaszamy nabór wniosków w konkursie:

Wsparcia przedsięwzięć kulturalnych w ramach zadania publicznego
organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew
 

 I. Stałe formy edukacji kulturalnej (w tym działalność chórów, zespołów, grup teatralnych i innych grup artystycznych)

Termin składania wniosków do 18 stycznia 2019 – na działania realizowane od lutego do czerwca 2019r. (18 000 zł - w przypadku nie wykorzystania alokacji w naborze, środki zostaną przesunięte do wykorzystania na kolejny nabór).

II. Fundusz Inicjatyw Kulturalnych (wspieranie oddolnych  inicjatyw kulturalnych realizowanych   przez organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne działające na terenie gminy Gniew).


Terminy składania wniosków:
a) Pierwszy nabór – od 2 stycznia do 18 stycznia – nabór ciągły otwarty na inicjatywy zaplanowane do realizacji w okresie 2-18 stycznia 2019 (dotacje pomniejszają alokacje naboru drugiego)

b) Drugi nabór do 18 stycznia (na działania zaplanowane do realizacji w I i II kwartale 2019 roku.) alokacja 7000 zł (ok. 14 inicjatyw).Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Gminy Gniew.


Potrzebne dokumenty do pobrania TUTAJ