piątek, 29 marca 2019

Wnioski na Minigranty rozpatrzone!!!

Już wiadomo jakie wnioski dostaną dofinansowanie w ramach Gniewskiego Funduszu Minigrantów 2019. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Gminy Gniew.


GRATULUJEMY!!!

czwartek, 10 stycznia 2019

FUNDUSZ MINIGRANTÓW 2019


Ogłaszamy nabór wniosków w konkursie:

Wsparcia przedsięwzięć kulturalnych w ramach zadania publicznego
organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew
 

 I. Stałe formy edukacji kulturalnej (w tym działalność chórów, zespołów, grup teatralnych i innych grup artystycznych)

Termin składania wniosków do 18 stycznia 2019 – na działania realizowane od lutego do czerwca 2019r. (18 000 zł - w przypadku nie wykorzystania alokacji w naborze, środki zostaną przesunięte do wykorzystania na kolejny nabór).

II. Fundusz Inicjatyw Kulturalnych (wspieranie oddolnych  inicjatyw kulturalnych realizowanych   przez organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne działające na terenie gminy Gniew).


Terminy składania wniosków:
a) Pierwszy nabór – od 2 stycznia do 18 stycznia – nabór ciągły otwarty na inicjatywy zaplanowane do realizacji w okresie 2-18 stycznia 2019 (dotacje pomniejszają alokacje naboru drugiego)

b) Drugi nabór do 18 stycznia (na działania zaplanowane do realizacji w I i II kwartale 2019 roku.) alokacja 7000 zł (ok. 14 inicjatyw).Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Gminy Gniew.


Potrzebne dokumenty do pobrania TUTAJ


piątek, 28 września 2018

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIESerdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne na spotkanie fokusowe* 3 października  (środa) na godz. 17. Spotkanie pomoże nam w realizacji badania 3 sektora, które wykonujemy w ramach projektu "NADWIŚLAŃSKI SEKTOR OBYWATELSKI" - kompleksowy system wsparcia 3 sektora na obszarze subregionu nadwiślańskiego województwa pomorskiego. Spotkanie potrwa ok. 2 godzin.

czwartek, 20 września 2018

WYNIKI OSTATNIEGO NABORU WNIOSKÓW NA INICJATYWY W ROKU 2018

WYNIKI OSTATNIEGO NABORU WNIOSKÓW NA INICJATYWY W ROKU 2018


Protokół
z IV posiedzenia komisji ds. Upowszechniania kultury w Gminie Gniew


Inicjatywy kulturalne V nabór
V NABÓR

Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 19 września o godzinie 14:00 w biurze Referatu Promocji i Informacji Urzędu Miasta i Gminy Gniew.

Na konkurs do dnia 18 września br. wpłynęło 15 wniosków.
Wnioski złożono na łączną sumę 7400,00zł, ilość środków do podziału w konkursie 6000 zł.
Ze względu na ograniczoną ilość środków komisja podjęła decyzję, że wnioski które otrzymały powyżej lub równe 60 punktów otrzymają pełne dofinansowanie, projekty które w wyniku oceny uzyskały punktów mniej niż 60 a więcej niż 50, otrzymały dofinansowanie w kwocie 400 zł, natomiast wnioski z punktacją poniżej 50 punktów otrzymały dofinansowanie w kwocie 300 zł.

piątek, 14 września 2018

OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW NA INICJATYWY W ROKU 2018

OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW NA INICJATYWY W ROKU 2018
Już tylko do 18 września 2018 (wtorek) czekamy na Wasze wnioski. To już ostatni nabór w tym roku.
Pod linkiem można pobrać potrzebne dokumenty
https://drive.google.com/…/1-4swnSvNOBUc-OGZU_jnkWgOC8U0RCGN